Lãi suất ngân hàng nơi tăng nơi giảm

lai suat

Lãi suất ngân hàng nơi tăng nơi giảm thị trường nhìn chung vẩn ổn định tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của từng ngân hàng

Theo chiến lược kinh doanh tài chính của một số ngân hàng, cần huy động vốn lớn đã có chút nhích LS lên một chút nhằm huy động tiền gửi nhiều hơn. Sau nhiều lần giảm liên tiếp, ngày 10-4 lãi suất (LS) huy động tại Ngân hàng ACB bắt đầu nhích lên ở hầu hết kỳ hạn. Theo cách làm này thì kỳ hạn 1-2 tháng LS tăng từ 4,1%/năm lên 4,3%/năm, kỳ hạn 6 tháng tăng từ 4,9%/năm lên 5%/năm. Tăng nhiều nhất là ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Kỳ hạn 9 tháng LS tăng 0,3%/năm lên 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng LS tăng 0,4%/năm lên 6%/năm.

lai suat
Ảnh mang tính chất minh họa

Bên cạnh đó lại có một số ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi,  trong đó có ngân hàng Eximbank kỳ hạn 1-3 tháng giảm đều 0,1%/năm, kỳ hạn 6 tháng LS giảm 0,3%/năm xuống còn 5,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng LS từ 6,1%/năm xuống 5,8%/năm.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết dù liên tục đi xuống trong thời gian qua nhưng LS huy động các kỳ hạn dài còn tương đối hấp dẫn. Sự biến động giá LS tăng giảm khác nhau tùy thuộc vào từng ngân hàng người dân khó mà đoán biết trước được.

Do vậy tiền gửi tiết kiệm vẫn tăng. Trong ba tháng đầu năm tiền gửi tiết kiệm dân cư trên địa bàn TP.HCM tăng 5,2%, trong khi cho vay chỉ tăng 2,3% . Thị trường ổn định, lãi suất tiền gửi tăng là dấu hiệu đáng mừng cho nhiều người và cả về phía ngân hàng.

Author: Thao Do