Tại sao thị trường tài chính Việt nam chưa phát triển

Bạn đang hỏi tại sao thị trường tài chính Việt nam chưa phát triển như mong đợi?

Chúng tôi cũng đang rất băn khoăn cho câu hỏi này bởi thị trường tài chính Việt nam đang trong giai đoạn tự phát, chưa có định hướng rõ ràng. Các các nhân, công ty tài chính tư nhân, các công ty tài chính lớn chưa có sự liên kết, mạnh ai nấy làm. Muốn thị trường tài chính phát triển mạnh và nhất quán phải định hướng rõ ràng từ cơ quan có chức năng và phải có sự tập hợp, thống nhất.

tai-chinh
Ảnh mang tính chất minh họa cho bài viết

Việc nhiều ngân hàng hay công ty tài chính đang làm ăn thua lỗ thể hiện sự trì trệ hoặc giậm chân tại chỗ của một số doanh nghiệp tài chính. Những bên cạnh đó lĩnh vực tài chính như cho vay, huy động lãi suất vẫn rất náo nhiệt và tấp nập. Nhiều cá nhân mở dịch vụ tài chính như cầm đồ, cho vay tiền mua nhà đất,…rất nhiều các dịch vụ nhỏ lẻ như vậy mọc lên, mỗi nơi có một cách hoạt động riêng, chưa có sự thống nhất cao về một số vấn đề cơ bản như lãi suất, hạn mức tín dụng cho vay,…

DVCD

Author: Thao Do